اساسنامه و آیین نامه ها

از طریق لینک های زیر می توانید متن کامل اساسنامه انجمن را به زبان های آلمانی و فارسی دریافت کنید. تنها متن آلمانی اساسنامه از نظر قانونی معتبر و لازم الاجرا است.

اساسنامه ایزا - متن آلمانی: دانلود فایل پی دی اف

اساسنامه ایزا - متن فارسی (ترجمه غیر رسمی): دانلود فایل پی دی اف

آیین نامه فضای مجازی ایزا - فارسی: دانلود فایل پی دی اف

fa_IRفارسی