عضویت در ایزا

اعضای فعال ایزا علاوه بر این که دارای حق رای در تصمیم گیری های انجمن در مورد رویدادها، تغییرات اساسنامه و غیره هستند، می توانند گواهی مشارکت فعال در فعالیت های داوطلبانه انجمن را دریافت کنند و آن را به عنوان مدرک کار داوطلبانه برای درخواست بورسیه تحصیلی، در مصاحبه شغلی و غیره ارائه کنند. همچنین امکان استفاده رایگان یا همراه با تخفیف از ورکشاپ های آموزشی و تخفیف بلیط برخی ایونت ها (مانند جشن شب یلدا) و یا تخفیف بعضی خدمات وجود دارد. مانند کپی 2000.

امکان 3 نوع عضویت در انجمن ایزا وجود دارد.

عضویت فعال

هر دانشجوی ثبت نام شده در یکی از دانشگاه های Aachen RWTH یا Aachen FH یا هر کارمند علمی که در منطقه شهری آخن آلمان کار می کند، میتواند به عنوان عضو فعال در انجمن پذیرفته شود. عضویت فعال از طریق هیئت مدیره و پس از پذیرفتن مفاد اساسنامه انجمن انجام میشود. پذیرفته شدن به عنوان عضو فعال نیازمند رای مثبت اعضای فعال در مجمع عمومی است.

مجمع عمومی دو بار در سال برگزار می شود. جهت اطلاع از زمان و محل برگزاری مجمع بعدی مراجعه کنید به گروه فیس بوک ایزا.

عضویت عادی

هر دانشجوی ثبت نام شده در یکی از دانشگاه های Aachen RWTH یا Aachen FH یا هر کارمند علمی که در منطقه شهری آخن آلمان کار می کند، میتواند به عنوان عضو عادی در انجمن پذیرفته شود. این عضویت از طریق هیئت مدیره و پس از ارائه درخواست کتبی و پذیرفتن مفاد اساسنامه انجمن انجام میشود. عضویت به عنوان عضو غیرفعال نیاز به رایگیری در مجمع عمومی ندارد.

عضویت افتخاری

پذیرش به عنوان عضو افتخاری توسط هیئت مدیره انجمن پس از درخواست کتبی قبلی انجام می شود و نیاز به تصویب مجمع عمومی دارد. مجمع عمومی دو بار در سال تشکیل می شود. جهت کسب اطلاع زمان و محل برگزاری مجمع عمومی بعدی مراجعه کنید به گروه فیس بوک ایزا.

جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به اساسنامه ایزا یا فرم تماس با هییت مدیره.

fa_IRفارسی