شرایط عضویت

اعضای فعال ISA آخن حق رای دادن در تصمیمات انجمن در مورد رویدادها، تغییرات در اساس‌نامه و غیره را دارند. علاوه بر این، آنها می‌توانند گواهی مشارکت فعال در فعالیت‌های داوطلبانه انجمن ISA را دریافت کنند و این را به عنوان مدرک کار داوطلبانه برای درخواست بورسیه‌ها، درخواست‌های شغلی و غیره ارائه دهند. همچنین، آنها دسترسی رایگان یا تخفیف‌دار به کارگاه‌های آموزشی و تخفیف در بلیط‌ها برای رویدادهای ویژه مانند جشن شب یلدا یا تخفیف در برخی از ارائه دهندگان خدمات مانند چاپخانه را نیز دریافت می‌کنند. Copy 2000.

There are 3 different types of membership at ISA Aachen.

Ordinary membership

Any registered student in RWTH Aachen University, FH Aachen University of Applied Sciences, Cologne University of Music and Dance (Dept. Aachen) or Catholic University of Applied Sciences of North Rhine-Westphalia (Aachen Department) and any academic staff member working in the German part of the German part of the Aachen city region can be admitted as a ordinary member. The admission as a full member is made by the board of association after prior written application. It requires the approval of the general meeting.

The general meeting takes place twice a year. The time and place of the next meeting will be announced in the ISA Aachen Facebook group.

Extraordinary membership

Any registered student in RWTH Aachen University, FH Aachen University of Applied Sciences, Cologne University of Music and Dance (Dept. Aachen) or Catholic University of North Rhine-Westphalia (Department Aachen) or academic staff member may be admitted as an extraordinary member. The admission is made by the board of association after written application and by a notice of agreement with the statutes of the association. It does not require the approval of the general meeting.

Honorary membership

The admission as a honorary member is made by the board of association after prior written application. It requires the approval of the general meeting. The general meeting takes place twice a year. The time and place of the next meeting will be announced in the ISA Aachen Facebook group.

For more information read the Statutes of Association or contact the Association Board members.

فارسی